SLOVENSKÁ KOOPERAČNÁ BURZA Nitra 2022

25.5.2022 | ONLINE alebo OSOBNE počas MSV Nitra na výstavisku Agrokomplex, pavilón F
SARIO, odborný partner 27. ročníka MSV v Nitre, pozýva odbornú aj laickú verejnosť na bilaterálne rokovania a konzultácie, ako aj na konferenciu Nový rozmer odolnosti priemyslu. Konferencia priblíži potrebu inovácií ako nevyhnutnosti adaptácie nových vstupov výroby, vrátane energií, zvyšovania nezávislosti v zásobovaní výroby a budovania konkurencieschopnosti slovenského priemyslu.
SLOVENSKÁ KOOPERAČNÁ BURZA Nitra 2022

       

BILATERÁLNE ROKOVANIA A KONZULTÁCIE

Podujatie ponúka prioritne možnosti bilaterálnych rokovaní medzi podnikateľmi, a to OSOBNE alebo aj ONLINE prostredníctvom registračného portálu. V ňom si môžete zvoliť rokovania s vybranými firmami, odbornými partnermi podujatia, zastupiteľskými úradmi SR v zahraničí a konzultantmi SARIO.

NOVÝ ROZMER ODOLNOSTI PRIEMYSLU

Konferencia bude v slovenskom jazyku. Účasť na konferencii je ZDARMA.

Podujatie oživia prezentácie UNIKÁTNYCH SLOVENSKÝCH TECHNOLÓGIÍ z Expo Dubai vrátane slovenského vodíkového superšportu MH2.

Pre účasť na rokovaniach je potrebná registrácia do 13. mája!

Cena: účasť na B2B 50 Eur/osobu (v prípade osobnej účasti je v cene vstup na MSV Nitra 25. mája 2022)
Organizátor a kontakt: SARIO, matchmaking@sario.sk 

   
Viac informácií o podujatí a registrácia