Smart metering/smart grid 2023, Bratislava + online

22.11.2023 | Hotel Color Bratislava + online
Už 14.ročník podujatia organizovaného portálom eFocus, vždy na najaktuálnejšie témy v energetike. Tentokrát s podtitulom Digitalizácia trhu s (obnoviteľnou) energiou.
Smart metering/smart grid 2023, Bratislava + online


Čo sa dozviete:

Klesajúce dodávky plynu z Ruska spôsobili vážne narušenie európskych energetických trhov. Európska komisia od roku 2022 priebežne prijíma opatrenia v snahe udržať stabilitu na trhu a ochranu najslabších priemyselných odvetví a spotrebiteľov. Je však dôležité pozerať sa ďalej do budúcna za súčasnú krízu; zhodnotiť, ako by sme mohli urýchliť implementáciu REPowerEU so zvýšeným cieľom 45%-ného podielu obnoviteľných zdrojov energie do roku 2030. K tomuto cieľu spolu so znížením dopadu ich volatilnej výroby má prispieť výzva MH SR na podporu kombinovaných investícií do OZE v spojení s batériovými úložiskami.

Rada ministrov Európskej únie sa zároveň dohodla na reforme európskeho trhu s elektrinou. Inštalácie obnoviteľných zdrojov budú v menšej miere podporované dotáciami, investori sa viac zameriavajú na zabezpečenie návratnosti prostredníctvom Power Purchase Agreements a Contracts for Difference, ktorých správne nastavenie môže priniesť benefity aj pre odberateľov a dodávateľov na trhu. Kde sú najväčšie riziká a ktoré príklady najlepšej praxe sa dajú uplatniť na Slovensku?

Pre umožnenie vyššej penetrácie OZE pri súbežnom zachovaní stability sústavy je nevyhnutné využiť aj ďalšie dostupné nástroje: digitalizáciu a efektívny energetický manažment. Aké postupy prináša návrh novej vyhlášky ÚRSO o pripájaní? Je sústava pripravená na mohutnejší rozvoj OZE na Slovensku?

V súvislosti so stále vysokými cenami energií je potrebné nastaviť opatrenia pre odberateľov postihnutých energetickou chudobou, ktorých jednoznačné zadefinovanie prispeje k adresnejším formám cieľovej podpory. Čo sa pripravuje v tejto oblasti? Šetrenie nákladov má tiež priniesť možnosť zdieľať vyrobené prebytky, ako sú nastavené pravidlá pre komunitnú energetiku?

Z programu vyberáme:

  • A. Juris: Digitalizácia energetických trhov - kde sú prínosy pre odberateľov: Pohľad ÚRSO

  • Podporí uplatnenie nových činností stabilizáciu cien na trhu a vyšší podiel OZE?

  • Digitalizácia, agregácia, inteligentné systémy & flexibilita


Podrobný program >>


Registrácia >>

www.efocus.eu/energetika-digi