Smart metering/smart grid 2023, Bratislava + online

03.5.2023, 09:00 - 03.5.2023, 16:00 | Hotel Color Bratislava + online
Hybridná (prezenčná a virtuálna) konferencia smart metering/smart grid (13. ročník) Energetická kríza ako výzva - vývoj, trendy, riešenia
Smart metering/smart grid 2023, Bratislava + online

   

Čo sa dozviete: Nekončiacou zásadnou témou v Európe, ako ja na Slovensku, je energetická kríza a neistota na trhoch s energetickými surovinami. Vzhľadom na obavy o energetickú bezpečnosť a vysoké ceny palív, ktoré zásadne vplývajú na doteraz stabilný energetický mix, štáty prijali opatrenia pre zmiernenie dopadov na priemysel aj obyvateľov. Veľkoobchodné ceny elektriny a plynu síce klesli, ale poukazujú na vysokú volatilitu s výraznou hrozbou opätovného prudkého nárastu, čo vplýva na konkurencieschopnosť európskeho priemyslu.Je na mieste zaoberať sa otázkou, ako by mali členské štáty EÚ reagovať a preskúmať vhodné scenáre a modely energetických systémov na zachovanie energetickej bezpečnosti a stability na trhu s energiami.Zmena spôsobu doterajšieho fungovania trhu je nevyhnutná. Otázkou však je nielen to, ako vplýva neistota na kľúčových hráčov a odberateľov, ale tiež ako zmeny legislatívy – najmä nové vyhlášky ÚRSO o pravidlách trhu s elektrinou a s plynom - reflektujú súčasné požiadavky trhu. Nové činnosti môžu pomôcť pri zabezpečení dostatočného objemu podporných služieb, seminár sa preto bude zaoberať aj tým, ako prevádzkovatelia sústav plánujú využívať tieto nové aktivity a ako sa plánuje posúvať vpred pripájanie a rozvoj OZE. Dôležitou témou bude aj zdieľanie praktických skúseností s agregáciou flexibility v susedných krajinách a odporúčania pre Slovensko.

  • 09:10 - 09:50 Hlavné zmeny novej vyhlášky ÚRSO o pravidlách trhu s elektrinou a s plynom
    Andrej Juris, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

  • 09:50 - 12:00 Panelová diskusia expertov
    Moderátor panelu: Ľubica Ragulová, senior konzultant, poradenská spoločnosť EY

  • 12:50 - 14:50 Technologické prezentácie a panelová diskusia expertov


Prihláška na konferenciu

Viac informácií