Smart metering/smart grid 2024, Bratislava + online

15.5.2024, 09:00 - 15.5.2024, 15:45 | ViennaHouse hotel Bratislava + online
14. ročník konferencie organizovanej portálom eFocus na tému Nová energetika, nové modely optimalizácie energetických nákladov.
Smart metering/smart grid 2024, Bratislava + online

   
Čo sa dozviete:

Trh s elektrinou sa kontinuálne transformuje, noví hráči aj technológie sa začínajú etablovať a rozvíjajú sa inovatívne modely podnikania, využívajúce synergie medzi zelenými technológiami a riadením na strane spotreby. Aký je pohľad európskych regulátorov na novú energetiku, jej najnovší vývoj a perspektívy u nás a u našich susedov?

Európska únia sa dohodla na odstraňovaní prekážok pre rýchlejší rast obnoviteľných zdrojov energie, nová smernica EÚ o podpore využívania OZE (REDIII) má za cieľ zefektívnenie a zrýchlenie procesov súvisiacich s povoľovaním projektov zameraných na výrobu z obnoviteľnej energie. Zrýchlenie procesov sa má udiať predovšetkým v na to určených oblastiach, pre ktoré majú byť pripravované metodiky a postupy.

Pre investorov vrátane veľkých energetických hráčov je dôležité, ako budú OZE zaujímavé z pohľadu návratnosti a uplatnenia na trhu, je preto namieste diskutovať reálne využitie garancií, ktoré ponúkajú Zmluvy na nákup zelenej elektriny (PPA) a Rozdielové zmluvy (CfD). Je toto prostredie nastavené správne, aby nárast výroby zelenej elektriny by bol dostatočne rentabilný a zároveň nedeformoval trh zápornými cenami?

Zapojenie flexibility v sústave spolu s akumuláciou môže stabilizovať poskytovanie podporných služieb, čo sa aktuálne deje v tejto oblasti? Čo je ešte potrebné pre zapojenie aktívneho odberateľa do obchodnej flexibility? Aký je potenciál a sú už vytvorené podmienky pre využívanie agregácie flexibility retailových zákazníkov?

Aké riešenia sú na stole pre domácnosti a energetické spoločenstvá a ktoré výzvy je ešte potrebné zdolať na Slovensku a v Čechách?

   
Programové okruhy

  • Ako dosiahnuť zrýchlenie transformácie a zapojenie prosumera v európskom meradle?
  • Odborné prezentácie a panel expertov: Inovatívne podnikanie ako reakcia na nové paradigmy
  • Flexibilita pre domácnosť & energetické komunity

   
Prihláška >>

Viac informácií: https://efocus.eu/nova-energetika/