Trenčiansky robotický deň 2024, Trenčín

12.6.2024, 13:00 - 13.6.2024, 15:00 | Expo Center, a.s., Trenčín
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín pozýva všetkých priaznivcov robotiky na 18. ročník podujatia, cieľom ktorého je propagácia vedy a techniky medzi žiakmi základných a stredných škôl v nadväznosti na ich ďalšie vzdelávanie a uplatnenie na trhu práce.
Trenčiansky robotický deň 2024, Trenčín

    

Záštitu nad podujatím prevzali:

  • Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška
  • Prezident Zväzu Strojárskeho priemyslu Alexander Beljajev
  • Primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček

Vyhlasovateľ súťaže:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

   
Program:

12.6.2024

13:00 – 17:00 registrácia a skúšobné jazdy

13.6.2024

7:30 - 9:00 registrácia

7:30 - 9:00 skúšobné jazdy

8:45 predstavenie členov komisií a odovzdanie menovacích dekrétov

9:00 slávnostné otvorenie TRD 2024

9:30 - 10:00 prehliadka súťaží s pozvanými hosťami

9:30 - 13:00 súťažné jazdy

11:00 - 15:00 obed

14:00 vyhodnotenie súťaží a odovzdávanie cien


Ďalšie informácie: http://www.trencianskyrobotickyden.sk/