Veľtrh automatica 2022, Mníchov, Nemecko

21.6.2022 - 24.6.2022 | Výstavisko Messe München, Nemecko
Kľúčovým slovom je digitalizácia; inteligentná analýza údajov je na to dobrým nástrojom a zároveň s tým prichádzajú aj výhody pre životné prostredie. Na veľtrhu automatica, ktorý sa bude konať na výstavisku Messe München návštevníci uvidia skvelé príklady použitia priamo z praxe.
Veľtrh automatica 2022, Mníchov, Nemecko

   

Zdá sa to až príliš jednoduché na to, aby to bola pravda: zoberme si moderné, značne automatizované výrobné zariadenie, zbierajme údaje z rôznych robotov, manipulačných systémov a strojov a vyhodnocujme ich. Keď sa tieto informácie inteligentne skombinujú, majú potenciál zvýšiť výkon o 15 až 25 % bez akýchkoľvek dodatočných investícií do hardvéru. To nie je zbožné želanie, ale realita. A takéto prípady použitia budú prezentované na podujatí automatica. Ilustrujú, čo „digitálna transformácia“ skutočne znamená a aké výhody ponúka.

Trendové témy

Pre vystavovateľov aj návštevníkov bude podujatie zamerané na inovácie a produkty súvisiace s etablovanými trendovými témami Digitálna transformácia, umelá inteligencia a človek a stroj. Tento klaster je teraz doplnený o trvalo udržateľnú výrobu, ktorá je motivovaná najmä cieľom EÚ stať sa klimaticky neutrálnou do roku 2050. Vyžaduje to rýchle zmeny v automatizácii, čo predstavuje veľkú výzvu pre celý priemysel. Automatica ponúka perfektnú platformu na prezentáciu rôznych prístupov k tomuto cieľu.

Špičkový sprievodný program

Sú tu aj ďalšie zaujímavosti pre účastníkov veľtrhu automatica. Po úspešnej digitálnej premiére v roku 2021 sa platforma pre umelú inteligenciu a robotiku munich_i tento rok uskutoční ako podujatie s osobnou účasťou, ktoré bude v stredu 22. júna 2022 zahŕňať High-Tech Summit, digitálny Robothon a špeciálnu šou združenia AI.Society. Okrem toho sa uskutoční aj známe automatica Forum doplnené o hybridné prvky. V rámci Test Zone si návštevníci budú môcť na mieste vyskúšať aplikácie robotiky a automatizácie. 

www.automatica-munich.com