VÝROBNÝ MANAŽMENT 2022, Žilina

13.10.2022 - 14.10.2022 | Hotel Holiday Inn, Športová 568/2, Žilina
Jeden z najúspešnejších projektov IPA Slovakia, ktorý pritiahne každý rok do Žiliny vyše 200 výrobných manažérov a riaditeľov. Účastníkov okrem prednášok priťahuje možnosť diskutovať s rečníkmi a ostatnými účastníkmi v neformálnych rozhovoroch aj mimo konferenčnej sály. Nestraťte kontakt s trendmi výrobného manažmentu a pridajte sa k účastníkom 11. ročníka.
VÝROBNÝ MANAŽMENT 2022, Žilina

    
Hlavné témy konferencie

Inšpirácie – Kontakty – Trendy

  • Ako byť lepšou firmou? Aké postupy a princípy podporovať a rozvíjať?
  • Ako získať konkurenčný náskok? Agilita, digitalizácia, automatizácia verzus Lean Six Sigma
  • Ako sa vysporiadať s neistotou trhu a dodávateľských reťazcov?
  • Ako byť lepší líder? Čo zmeniť vo vedení ľudí? Ako získať a zapojiť ľudí do zmien?
  • Ako efektívne využívať nové technológie?
  • Ako správne prepojiť víziu, operatívu a zlepšovanie?

Rečníci

Program

REGISTRÁCIA

www.vyrobnymanazment.sk
www.ipaslovakia.sk