Zelené technológie pre Slovensko - online konferencia a matchmaking

19.5.2021, 09:30 - 19.5.2021, 15:00 | online
Delegácia bavorských spoločností na Slovensku. Cieľom podujatia je vytvorenie a podpora vzájomnej spolupráce, obchodných kontaktov a vzťahov medzi bavorskými a slovenskými spoločnosťami v oblasti Zelených technológií pre Slovensko.
Zelené technológie pre Slovensko - online konferencia a matchmaking

   
Počas odborných prednášok rozdelených do dvoch blokov predstavia slovenskí experti / panelisti potenciál a príležitosti na slovenskom trhu v oblasti zelených technológií. Podujatie sa uskutoční online a bude simultánne tlmočené. 

V rámci Networking Session sa najprv bavorské spoločnosti predstavia slovenskému odbornému publiku - profily bavorských firiem nájdete tu.

Následne vzniknú tematické Roundtables / Breakout sessions s nasledovnými tematickými okruhmi:

  1. Environmentálna technológia / likvidácia odpadu / recyklácia odpadu
  2. Energetická technológia / energetická infraštruktúra
  3. Výroba energie / palivá

Roundtables budú z praktického hľadiska prebiehať v angličtine. Pri registrácii prosím uveďte Vašu preferenciu, na ktorom tematickom roundtable máte primárne záujem sa zúčastniť.

Delegácia bavorských spoločností na Slovensku je organizovaná s podporou Bavorského štátneho ministerstva hospodárstva, regionálneho rozvoja a energetiky a Bayern International.

Účasť na podujatí je bezplatná.

Program

Registrácia (do 18. mája)

AHK Slowakei
The Europeum B, Suché mýto, Bratislava
Tel.: +421 2 2085 0638
www.slowakei.ahk.de