Odborný garant

prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, Slovensko
e-mail: ladislav.jurisica@stuba.sk

Technical guarantee

prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.
Slovak University of Technology in Bratislava
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Institute of Control and Industrial Informatics
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, Slovak Republic
e-mail: ladislav.jurisica@stuba.sk

Obsah

Návrh systémov

Metódy a prostriedky mechatronického návrhu
Michal Boršč

Mechatronické subsystémy vozidiel pre zlepšenie jazdných vlastností a bezpečnosti cestných vozidiel
Ľubica Miková, Rastislav Baláž, Mária Ádiová

Umelá inteligencia v riadení 

Neuro-predictive controller design based on genetic algorithms
Slavomír Kajan, Ivan Sekaj, Zuzana Dideková

Identifikácia parametrov asynchrónneho motora genetickým algoritmom
Marián Jančovič, Milan Žalman

Bezsnímačový rýchlostný servosystém s AM s Luenbergerovým pozorovateľom
Juraj Gacho, Milan Žalman

Riadenie mobilných robotických systémov

Mobilné servisné roboty
Rastislav Baláž, Mária Ádiová

Detekcia značiek prostredia pomocou laserového skenera
František Duchoň, Ladislav Jurišica

Triangulácia polohy mobilného robota s použitím detegovaných prirodzených značiek prostredia
František Duchoň, Ladislav Jurišica

Využitie rôznych typov kolesových podvozkov pri lokomócii robotických systémov
Ľubica Miková, Rastislav Baláž, Mária Adiová

Lokomócia robotov s plazivým pohybom
Mária Ádiová, Ľubica Miková, Rastislav Baláž

Modelovanie systémov

Modelovanie dynamiky robotov v prostredí SimMechanics
Viola Vavrinčíková, Darina Hroncová

Vytvorenie vizuálnej podoby modelu pre fyzikálny model v Microsoft Robotics Developer Studio
František Duchoň, Martin Štrenger

Tvorba fyzikálneho modelu v Microsoft Robotics Developer Studio
Ladislav Jurišica, František Duchoň, Martin Štrenger

Vytvorenie vlastných snímačov, simulácie a prostredia v Microsoft Robotics Developer Studio
František Duchoň, Ladislav Jurišica, Martin Štrenger

 

Stiahnuť AT&P journal PLUS 1/2009 (9,5 MB)