Odborný garant

prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Ústav riadenia a priemyselnej informatiky

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, Slovensko

e-mail: ladislav.jurisica@stuba.sk

 

 

Technical guarantee

prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.

Slovak University of Technology in Bratislava

Faculty of Electrical Engineering and Information Technology

Institute of Control and Industrial Informatics

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, Slovak Republic

e-mail: ladislav.jurisica@stuba.sk

 

 

Obsah

Návrh systémov

Metódy a prostriedky mechatronického návrhu

Michal Boršč

 

Mechatronické subsystémy vozidiel pre zlepšenie jazdných vlastností a bezpečnosti cestných vozidiel

Ľubica Miková, Rastislav Baláž, Mária Ádiová

 

Umelá inteligencia v riadení

 

Neuro-predictive controller design based on genetic algorithms

Slavomír Kajan, Ivan Sekaj, Zuzana Dideková

Identifikácia parametrov asynchrónneho motora genetickým algoritmom

Marián Jančovič, Milan Žalman

 

Bezsnímačový rýchlostný servosystém s AM s Luenbergerovým pozorovateľom

Juraj Gacho, Milan Žalman

 

Riadenie mobilných robotických systémov

 

Mobilné servisné roboty

Rastislav Baláž, Mária Ádiová

 

Detekcia značiek prostredia pomocou laserového skenera

František Duchoň, Ladislav Jurišica

 

Triangulácia polohy mobilného robota s použitím detegovaných prirodzených značiek prostredia

František Duchoň, Ladislav Jurišica

 

Využitie rôznych typov kolesových podvozkov pri lokomócii robotických systémov

Ľubica Miková, Rastislav Baláž, Mária Adiová

 

Lokomócia robotov s plazivým pohybom

Mária Ádiová, Ľubica Miková, Rastislav Baláž

 

Modelovanie systémov

 

Modelovanie dynamiky robotov v prostredí SimMechanics

Viola Vavrinčíková, Darina Hroncová

 

Vytvorenie vizuálnej podoby modelu pre fyzikálny model v Microsoft Robotics Developer Studio

František Duchoň, Martin Štrenger

 

Tvorba fyzikálneho modelu v Microsoft Robotics Developer Studio

Ladislav Jurišica, František Duchoň, Martin Štrenger

 

Vytvorenie vlastných snímačov, simulácie a prostredia v Microsoft Robotics Developer Studio

František Duchoň, Ladislav Jurišica, Martin Štrenger

 

Stiahnuť AT&P journal PLUS 1/2009 (9,5 MB)