ATP Journal PLUS 1/2012

28.5.2012
Priemerné hodnotenie: 5 | Vaše hodnotenie:
ATP Journal PLUS 1/2012

Modelovanie mechanických a mechatronických sústav
Modelling of Mechanical and Mechatronic Systems

 

ISSN 1336-5010

Recenzované periodikum vedeckých a inžinierskych publikácií.
Reviewed slovak professional magazine for scientific and engineering issues.

Časopis v PDF:

ATP Journal PLUS 1/2012 (6.31 MB)

Zoznam firiem, ktoré publikovali v tomto čísle:

Obsah:

Krátke správy

Modelovanie a simulácia mechanických a mechatronických systémov

Dynamická analýza modelu mechanického systému v simulačnom prostredí MATLAB/SimMechanics
P. Frankovský, D. Hroncová, I. Delyová

Features of the scheme and operation of the hydraulic jack – amplifier
S. Moshkin

Analýza modelu mechanického systému s dvoma stupňami voľnosti pohybu v simulačnom prostredí MATLAB/Simulink
I. Delyová, D. Hroncová, P. Frankovský

Určovanie modálnych parametrov metódou konečných prvkov a experimentom
J. Bocko, T. Harčarík, M. Binda

Automatické zostavovanie pohybových rovníc a ich využitie pri optimalizácii zložitých mechatronických sústav
Z. Bobovský, D. Hroncová, M. Gorlický

Využitie výkonových grafov pri dynamickej analýze mechanických systémov
P. Šarga, A. Gmiterko, M. Pástor

Simulácia mechanického systému v Matlab/Simulink a SimMechanics
D. Hroncová, P. Šarga, A. Gmiterko

State-Space a Transfer Function pri dynamickej analýze mechanických systémov v MATLAB/Simulink
P. Sivák, D. Hroncová

Semiautomatic mechatronic design: The basis for a creation of models for optimization with genetic programming
M. Klucik, L. Jurisica, A. Vitko, J. Hanzel, P. Paszto

Advanced mathematical model of the tower crane using visual feedback control
Ľ. Chovanec, P. Hubinský

Modelling of the bridge crane feedback control using gyroscopes
L. Palkovič, P. Hubinský

Experimentálne metódy v mechanike a mechatronike

Identifikácia materiálových vlastností plechov pri plastickej deformácií meraním poľa posunutí na ich povrchu
F. Šimčák, M. Štamborská, M. Kalina

Vyšetrovanie kmitania dverí automobilu využitím metódy digitálnej obrazovej korelácie
M. Hagara, M. Kalina, M. Schrotter

Odstránenie zvyškových napätí v materiáli tlakovej nádoby
K. Masláková, V. Nohajová

Komparácia napäťových a deformačných polí získaných metódou PhotoStress a softvérom ANSYS
F. Trebuňa, P. Frankovský, M. Kenderová

Metóda DIC a jej uplatnenie pri experimentálnej pohybovej analýze
M. Pástor , R. Huňady

Metódy spracovania signálov pri diagnostike porúch ložísk AM
P. Kurčík, M. Žalman

Mobilná robotika

Snake-like robot motion analysis
I. Virgala, A. Gmiterko, M. Kelemen, R. Surovec, E. Prada, M. Vacková

Hyper-redundancia a jej aplikácia v robotike
E. Prada, A. Gmiterko, M. Kelemen, R. Surovec, I. Virgala, M. Vacková

Metódy kinematickej analýzy pre lokomočné štruktúry imitujúce pohyb hada
R. Surovec, A. Gmiterko, M. Kelemen, I. Virgala, E. Prada, M. Vacková

Dvojosový žonglér – návrh riadenia
S. Triaška, M. Žalman

Modelling of the VTOL micro aerial mobile robot
A. Chovancová, J. Rodina, P. Hubinský

Generalized model of the two-wheeled mobile robot
J. Rodina, P. Hubinský

Optimalization of Circular Marks Detection for the purpose of Mobile Robot Localization
P. Paszto, M. Klucik, J. Hanzel, P. HubinskyDiskusia k článku

Žiadny príspevok v diskusii. Pridajte svoj názor »