ATP Journal PLUS 2/2019

30.11.2019
Priemerné hodnotenie: 0 | Vaše hodnotenie:
ATP Journal PLUS 2/2019

Výskum v kybernetike na FEI STU v Bratislave
Research in Cybernetics at FEI STU in Bratislava

ISSN 1336-5010
Recenzované periodikum vedeckých a inžinierskych publikácií.
Reviewed slovak professional magazine for scientific and engineering issues.

Časopis v PDF:

ATP Journal PLUS 2/2019 (7.72 MB)

Zoznam firiem, ktoré publikovali v tomto čísle:

Obsah:

Krátke správy

60 Rokov kybernetiky na FEI STU v Bratislave  
Ján Murgaš

Modelovanie a riadenie procesov

Systémovo založená analýza podmienok možnej náhrady in-vivo štúdií modelovaním in-silico  
Zuzana Vitková, Ján Murgaš, Anton Vitko, Andrej Babinec, Eva Miklovičová and Marián Tárník

Identifikácia nelineárnych kaskádových systémov so statickými vstupnými a dynamickými výstupnými nelinearitami s pásmami necitlivosti 
Jozef Vörös

Kybernetická podpora pri kompenzácii diabetu  
Martin Ernek, Tomáš Murgaš, Ján Murgaš

Kybernetické modelovanie v energetike  
Tomáš Murgaš, Ivan Sekaj, Ján Murgaš

Biokybernetika v diabetickej edukácii  
Marián Tárník, Eva Miklovičová

Robotika

Systém lokalizácie a mapovania pre drony  
Andrej Babinec, Jozef Rodina, Eduard Mráz

Inteligentný menič so vstavanými PLC pre BVDC motory 
Jaromír Stanko, Jozef Rodina, Peter Hubinský

SLAM na platforme mobilného robota  
Martin Lučan, František Duchoň, Martin Gulan

Umelá inteligencia

Rozpoznávanie gest ruky pomocou konvolučných neurónových sietí  
Slavomír Kajan, Jozef Goga

Neuro-evolúcia riadenia dynamických systémov  
Ivan Sekaj, Dominika Banásová, Martin Komák, Milan Hvozdík

Možnosti riadenia inteligentných budov  
Juraj Slačka, Marek Budaj

Detekcia rovinných útvarov v obraze  
Juraj Slačka, Filip ZúbekFórum kvality 2023

Diskusia k článku

Žiadny príspevok v diskusii. Pridajte svoj názor »