Podujatie bude zdrojom hodnotných inšpiratívnych informácií o prínosoch, odporúčaniach, skúsenostiach z realizovaných projektov, ako aj o konkrétnych skúsenostiach vo výrobných podnikoch.

Účastníci získajú odpovede na otázky ako:

 ❓ Čo sú prevádzkové údaje? Prečo, odkiaľ a ako ich zbierať?
 ❓ Aké nástroje k ich prenosu potrebujeme?
 ❓ Je zložité pridať nové miesto na zber údajov?
 ❓ Ako spravovať, vyhodnocovať a zobrazovať prevádzkové údaje?
 ❓ Aké je využitie prevádzkových údajov?
 ❓ Ako môžu prevádzkové údaje zvýšiť konkurencieschopnosť a hospodárske výsledky?
 ❓ Aké sú trendy do budúcnosti v prevádzkových údajoch?

PRE KOHO JE KONFERENCIA URČENÁ:
•  pracovníci priemyselných výrobných a spracovateľských podnikov
•  operátori, technológovia, údržba
•  prevádzkoví manažéri
•  IT manažéri
•  vedúci investičných oddelení
•  projektanti a konštruktéri strojov, zariadení a výrobných liniek
•  systémoví integrátori
•  odborové zväzy a vzdelávacie inštitúcie

  
REGISTRÁCIA >>


Z programu vyberáme:

Keynote 1- Praktická digitalizácia nie je zložitá, ťaží z brownfield prostredia a prináša zvýšený výkon a úspory
Radovan Slíž, VJR Technologies

Keynote 2- Priemysel je plný dát, ale nie všetky podniky ich vedia využiť
Teodor Škereň, SOITRON

Zber dát bez zásahu do PLC a využitie Low-Code na ich rýchle vyhodnotenie
Michal Slabý, MARPEX

Prostriedky pre získavanie a prenos prevádzkových údajov
Ján Snopko, ControlSystem

Doba dátová
Michal Bors, Juraj Bielesch, B+R automatizace

Riešenia pre zber dát zo strojov až po ich analýzu
Matúš Adamec, Beckhoff Automation

IoT a 5G privátne siete ako základ pre digitálnu transformáciu v priemysle
Róbert Slezák, Slovak Telekom

Hľadanie korelácií vo výrobných dátach a prečo to vo FORVIA Hella považujeme za dôležité
Lukáš Kryške, Hella Slovakia Lighting

Panelová diskusia: Najlepšia prax a skúsenosti z využívania prevádzkových údajov v priemyselných podnikoch

Viac informácií na sme.konferencie >>