Organizátori: ATP Journal, ai magazine
Hlavní partneri: ABB, B&R, KUKA, SCHUNK, Stäubli, Universal Robots, Valk Welding Partneri: AutoCont Control, Reca, robotec, S.D.A.
Partnerské organizácie: ZAP SR, ZEP SR, Národné centrum robotiky
Záštita: MŠVVaŠ SR
Prednášajúci: Matador Automation, MTS Krivá, HERN, MŠVVaŠ SR

Stránka konferencie