Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov, 11.6. 2017, Rajecké Teplice

Pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana sa v exkluzívnom prostredí Hotela Aphrodite Palace v Rajeckých Tepliciach stretlo 117 odborníkov z priemyselných podnikov, systémových integrátorov, výrobcov a dodávateľov robotických technológií, zástupcov školstva a štátnej správy. Odbornými partnermi podujatia boli Zväz elektrotechnického priemyslu SR a Zväz automobilového priemyslu SR. V rámci veľmi precízne zvoleného programu organizátori podujatia oslovili skúsených odborníkov s dlhoročnou praxou v oblasti robotiky. Štyri vyžiadané prednášky vhodne doplnili vystúpenia partnerov konferencie, ktorí prezentovali konkrétne technológie v kontexte reálnych aplikácií v rôznych oblastiach priemyslu.
Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov, 11.6. 2017, Rajecké Teplice

Organizátori: ATP Journal, ai magazine
Hlavní partneri: ABB, B&R, KUKA, SCHUNK, Stäubli, Universal Robots, Valk Welding Partneri: AutoCont Control, Reca, robotec, S.D.A.
Partnerské organizácie: ZAP SR, ZEP SR, Národné centrum robotiky
Záštita: MŠVVaŠ SR
Prednášajúci: Matador Automation, MTS Krivá, HERN, MŠVVaŠ SR

Stránka konferencie