Táto príručka si kladie cieľ poskytnúť praktický návod k tomu, ako postupovať, ak sa zamýšľate nad inštaláciou robotického pracoviska a nemáte presnú predstavu, ako na to. Okrem iného sa v nej dočítate, kedy sa oplatí zamýšľať nad robotikou, ako taký projekt zavádzania robotiky v praxi vyzerá a ako sa robotické pracovisko navrhuje. V príručke tiež nájdete popis niekoľkých reálnych projektov z priemyslu a akú pridanú hodnotu robotika jednotlivým podnikom priniesla.


Publikácia Sprievodca robotikou


Obsah príručky

  1. Úvod
  2. Prehľad základných typov robotov a aplikácií nasadenia
  3. Kedy sa robotika oplatí
  4. Návrh a optimalizácia robotického pracoviska
  5. Praktický projekt zavádzania robotiky
  6. Posúdenie a vyhodnotenie rizika
  7. Normy
  8. Kolaboratívna robotika
  9. Financovanie inovačných projektov so zameraním na robotizáciu
  10. Prípadové štúdie z praxe
  11. Resumé