Počas servisu, môžu byť všetky údaje SDM načítané zo systému a uložené do súboru kliknutím myšou. To otvára úplne nové možnosti pri plnení údržby a servisných nárokoch (napr. odoslanie systémového denníka technikovi alebo výrobcovi stroja). V tomto tipe si ukážeme spustenie SDM a rôzne možnosti, ktoré používateľovi ponúka z hľadiska zobrazovania informácií.