V súčasnosti na celom svete rastie tlak na efektívne využívanie energií. Spoločnosť B&R poskytuje systém APROL EnMon pomáhajúci jeho používateľom k zavedeniu normy ISO50001, a zefektívneniu hospodárenia s energiami, tým prispieva k znižovaniu výrobných nákladov a zvyšovaniu konkurencieschopnosti.