Vlastnosti, ako vzdialené riadenie, sieťové prepojenie a potenciálne úspory energií sa pre verejné osvetlenie stávajú čoraz dôležitejšie. Pouličné lampy by bolo možné automaticky zapínať a vypínať pri západe a východe slnka. Navyše to umožní nastaviť čas zapnutia lampy lokálne na mieste alebo individuálne prostredníctvom SMS.