Príkladom takejto aplikácie môže byť automat na kávu. Na mobilé telefóny môže automať odosielať informácie o stave jednotlivých náplní, o počte mincí, teplote, či prípadnom neoprávnenom otvorení automatu.