Systém WIPS obsahuje bezdrôtovú sondu Renishaw pre nastavenie obrobkov a nástrojov a optický prijímač. Ďalej obsahuje makrá, orientáciu vretena, rotáciu a zmenu merítka súradníc.