Inštalácia bezdrôtového prenosu pre privolanie VZV k jednotlivým operátorom výrobných liniek umožňuje rýchlejšiu a efektívnejšiu prácu logistiky pre dovoz a odvoz tovarov potrebných pre udržanie kontinulity výroby. Pracovník VZV nemusí dookola kontrolovat jednotlivé pridelené pracoviská. Obsluha VZV má vo vozíku k dispozícii viacfarebné indikátory s kapacitnými tlačidlami. Jednotlivé farby na príslušnej pozícii určujú či treba materiál doviezť alebo odviezť. Pri súbehu viacerých požiadaviek obsluha VZV stlačením tlačidla informuje operátora, že jeho požiadavku vybavuje.