Diagnostika zariadení, modulov a sietí zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu v automatiazačných riešeniach. Vykonávaním diagnostiky cez používateľský program možno detegovať chybné moduly. Zároveň je možné naprogramovať odpovede na diagnostické správy.