V niektorých prípadoch sa stane, že snímač sa nainštaluje proti smeru toku meraného mádia, čo spôsobuje meranie nesprávnych hodnôt. Pomocou tlačidiel priamo na prístroji je možné tento stav opraviť bez nutnosti demontáže prietokomeru z procesu.