Softvérová aplikácia Field Data Management (FDM) od spoločnosti Endress+Hauser slúži pre centrálnu správu údajov a vizualizáciu už uložených údajov. Používateľ tak dokáže kompletne a chráneným spôsobom viesť dokumentáciu uložených údajov, napr. nameraných hodnôt, diagnostických udalostí a protokolov. Podporované sú databázy PostgreSQL (dodávaná spolu s inštalačným CD pre FDM), Oracle a Microsoft SQL Server.