File manager (správca súborov) v projekte za štyri a pol minúty!

Modulárne mapp softvérové bloky skracujú významne vývoj vašej aplikácie. Pozrite sa ako jednoducho sa pracuje so zložkami a súbormi pomocou mapp komponenty MpFileManagerUI. Systém pre správu súborov obsahuje iba jednu jedinú komponentu a preto sa aj rýchlo implementuje. V tomto príklade je cieľom zobraziť obsah C partície disku.
Obr. 1

1. V Automation Studiu vložíme do záložky Libraries knižnicu MpFile. Následne pridáme do záložky mapp v Configuration View komponentu MpFileManagerUI default a pre tento prípad použijeme(zmeníme) názov MpLink.

Obr. 2

2. V konfigurácií systému v simulátore si vytvoríme spojenie s dátovým uložiskom zadaním Meno a Cesta, ktoré bude obsluhovať náš systém. MpFileManagerUI dokáže manažovať rôzne uložiská ako je CF karta, SSD, USB disk alebo FTP.

Obr. 3

3. Pre riadenie a komunikáciu s vizualizáciou vytvoríme program a zadeklarujeme premenné typu MpFileManagerUI, MpFileManagerUISetupType a MpFileManagerUIConnectType. V inicializácií premennej MpFileManagerUIConnectType priradíme názov dátového úložiska (v našom prípade HD).

Obr. 4

4. Obrázok popisu priradenia parametrov komponenty MpFileManagerUI z helpu.

Obr. 5

5. V cyklickej časti programu voláme mapp komponentu s jej parametrami UIConnect a UISetup.

Obr. 6

6. Automation Studio od B&R obsahuje názornú vizualizáziu pre mapp komponenty, ktorá ponúka taktiež template pre správu súborov.

Správca súborov je hotový. Ďalšie parametre MpFileManagerUI sú detailnejšie popísané v helpe Automation Studia. Uvedeným spôsobom je možné zrýchliť vývoj celej aplikácie o 2/3 vášho času. Prípadné otázky radi zodpovieme na support.sk@br-automation.com.