Funkcia obnovenia závitovania

V tomto tipe si ukážeme, ako pomocou stlačení niekoľkých tlačítok na riadení strojov Haas môžeme pomocou funkcie pre obnovenie závitov zachrániť ako nástroj tak aj obrobok.

Aj pri moderných CNC strojoch existuje množstvo situácií, kedy môže dôjsť k zaseknutiu uprostred cyklu závitovania. Napr. keď je uprosred tohto cyklu stlačený núdzový vypínač, alebo keď dôjde k výpadku napájania alebo keď nástroj skĺzne a narazí na klieštinu. Keď k tomu príde, na mnohých CNC ste v pasci. Pravdepodobne dôjde k zlomeniu závitníka, poškodeniu obrobku, alebo obidvom situáciám naraz.

obr1

1. Situáciu si ukážeme na obrobku s dvomi otvormi, do ktorého budeme robiť závity. Keď bude závitovník takmer na spodku, stlačíme núdzový vypínač.

obr2

2. Po zastavení závitníka najprv uvoľníme núdzový vypínač a stlačíme tlačidlo resetovania (Reset). Potom stlačíme tlačidlo obnovenia (Recover).

obr3a

3. Ďalej postupujeme podľa pokynov na obrazovke riadenia, aby sme vysunuli závitník stiskom a podržaním tlačidla otáčania proti smeru hodinových ručičiek.

obr3b

4. Ilustračný obr.

To isté sa dá spraviť aj pri výpadku napájania. Veľmi dobrou vecou je, že po vymazaní alarmov stroj vie, že došlo k problému s cyklom závitovania a zobrazí sa priamo obrazovka pre obnovenie závitovania. Vďaka funkcii obnovenia závitovania možno šetriť čas aj peniaze.