Aj pri moderných CNC strojoch existuje množstvo situácií, kedy môže dôjsť k zaseknutiu uprostred cyklu závitovania. Napr. keď je uprosred tohto cyklu stlačený núdzový vypínač, alebo keď dôjde k výpadku napájania alebo keď nástroj skĺzne a narazí na klieštinu. Keď k tomu príde, na mnohých CNC ste v pasci. Pravdepodobne dôjde k zlomeniu závitníka, poškodeniu obrobku, alebo obidvom situáciám naraz.