IFS migruje údaje jedným klikom z MS Excel

V tomto tipe si ukážeme, ako jedným klikom nám IFS Microsoft Exel Add In pomôže s migráciou a úpravou údajov v IFS Aplikáciach.

IFS Data Migration Excel Add In dokáže komunikovať priamo s IFS Aplikáciami. Jednoduchým procesom možno migrovať údaje do IFS Aplikácií alebo ich hromadne upravovať.

1. Get Data from IFS Applications

1. Získanie údajov z IFS aplikácií.

2. Add or Modify Values

2. Pridávanie alebo modifikácia údajov v Exceli

3. Data Validation

3. Odsúhlasenie zmien.

4. Execute

4. Export do IFS aplikácií

Použitie IFS Data Migration Excel Add-in poskytuje jednoduchý a účinný spôsob, ako migrovať dáta medzi IFS Aplikáciami a Excel-om. Koncový používateľ IFS Aplikácií potom môžete jednoducho použiť doplnok priamo v Microsoft Excel pre import dát z IFS Aplikácií, upravovať dáta pomocou všetkých štandardných funkcií programu Microsoft Excel a následne importovať späť do IFS Aplikácií.