Výpočtové prostredie MATLAB a jeho grafická nadstavba Simulink dokáže spolupracovať s prístrojmi na získavanie údajov ako sú napríklad obraz, digitálne, analógové signály a iné. Taktiež dokáže implementovať vytvorené algoritmy na cieľové platformy. V týchto úlohách mu pomáhajú hardvérové podporné balíčky.