Inštalácia podporných balíčkov pre hardvér

V tomto tipe si ukážeme ako nainštalovať podporný balíček pre hardvér v MATLABe a Simulinku. Hardverové podporné balíčky umožňujú prepojenie reálneho zariadenia s výpočtovým prostredím.

Výpočtové prostredie MATLAB a jeho grafická nadstavba Simulink dokáže spolupracovať s prístrojmi na získavanie údajov ako sú napríklad obraz, digitálne, analógové signály a iné. Taktiež dokáže implementovať vytvorené algoritmy na cieľové platformy. V týchto úlohách mu pomáhajú hardvérové podporné balíčky.

obr01

1. V prvom kroku zvolíme položku Add-On z Toolstripu MATLABu a zvolíme Get Hardware Support Packages.

obr02

2. Otvorí sa inštalátor podporných balíčkov. Môžeme inštalovať z internetu, stiahnuť balíček, inštalovať z adresára (ako na obrázku) alebo odinštalovať podporný balíček. Ďalej budeme inštalovať z internetu.

obr03

3. Inštalátor automaticky kontaktuje MathWorks a získa zoznam podporných balíčkov. Každý balíček má akciu (inštalovať, preinštalovať, aktualizovať), verziu, popis, vyžadovaný produkt a podporované platformy.

obr04

4. V ďalšom kroku je nutné prihlásiť sa na MathWorks účet. Ak konto nemáte, môžete si ho vytvoriť na hornom odkaze.

obr05

5. Po prihlasení sa zobrazí licenčná zmluva na potvrdenie.

obr06

6. Inštalátor zobrazí zoznam softvéru, ktorý je potrebný pre nainštalovanie balíka, vrátane softvéru tretích strán.

obr07

7. Po potvrdení inštalácie sa začnú inštalovať súčasti podporného balíka. Softvér sa inštaluje a konfiguruje automaticky.

obr08

8. Po dokončení inštalácie môže inštalátor ponúknuť pomoc so správnym nakonfigurovaním hardvéru.

obr09

9. Môže ísť o inštaláciu a konfiguráciu stiahnutého operačného systému, prípadne ovládača.

obr10

10. Po ukončení celého procesu sa zobrazí okno s ponukou na zobrazenie demo príkladov a návodov.

obr11

11. Príklady sú súčasťou dokumentácie, takže sa otvorí okno s ich zoznamom a popisom.

obr12

12. Správnosť nainštalovania podporného balíka si vieme overiť aj v Simulinku. Bude obsahovať knižnicu blokov potrebných na využívanie cieľového zariadenia.

Týmto tipom sme si ukázali postup inštalácie hardvérových podporných balíkov. Tieto balíky umožňujú MATLABu využívanie hardvéru pri získavaní dát, prípadne pri implementácii vytvorených algoritmov na cieľové zariadenia.