Jednoduché nastavenie úvodnej stránky v IFS Aplikácie

Úvodné stránky poskytujú rýchly prehľad a zároveň aj prístup k najdôležitejším ukazovateľom činností spoločnosti. Zjednodušujú navigáciu a hľadanie relevantných informácií v systéme. Každý používateľ môže mať svoju vlastnú prispôsobenú úvodnú stránku.

Zároveň sú jednoducho konfigurovateľné pre zobrazenie údajov z aplikácie  i externých aplikácii, čo zvládne pripraviť každý používateľ. V tomto tipe si ukážeme, ako jednoducho a rýchlo si možno takúto úvodnú stránkyu nakonfigurovať.

tip5_1

1) Vytvorenie a úprava úvodnej stránky začína zadaním jej názvu. Následne si už jednoducho vyberiete niektorý zo siedmych možných typov zobrazovaných údajov. Úvodné stránky môžu obsahovať Nadpisy pre sprehľadnenie celej stránky. Textové polia popisujú jednotlivé zobrazované údaje. Pre zobrazenie údajov aplikácie je možné použiť Uložené vyhľadávania, Rýchle zostavy, Výbery, Odkazy a Kontextové vyhľadávanie v rámci aplikácie. Pre priame spustenie externých aplikácii je možné použiť Odkazy.

tip5_2

2) Z úvodných stránok je možné spustiť vlastné odkazy aj dotykovým ovládaním. Potrebné informácie sú dostupné v užívateľom zvolenej forme. Spustenie odkazu zobrazí požadované informácie v príslušnom okne. Práca s aplikáciou sa tým mení na hru podľa vlastných pravidiel užívateľa.