Pri podmienkach nulového prietoku závisí výstup väčšiny termických zariadení na meranie hmotového prietoku silne od procesného tlaku. Účinok statického tlaku v potrubí na pravý nulový bod zariadenia závisí od typu plynu a požiadaviek nasadenia, a vo veľa prípadoch postačuje použitie funkcie potlačenia malého množstva, aby sa vynuloval výstup zariadenia. U veľa plynov a/alebo statických tlakov potrubia sa však musí podľa možnosti justovať nulový bod za procesných podmienok, aby sa obnovila schopnost’ zariadenia merat’ veľmi nízke hodnoty.