Uvedená zostava navzájom komunikuje prostredníctvom sieťovej komunikácie, čo znižuje náročnosť na kabeláž a umožňuje rozsiahle možnosti diagnostiky. Súčasťou tipu je aj základný program pre riadenie takejto kaskády štyroch meničov spolu s vizualizačným projektom, vďaka čomu má projektant a programátor výrazne skrátený čas uvedenia do prevádzky.