Komunikácia medzi dvomi riadiacimi systémami LOGO! pomocou LOGO! CMR a SMS

V tomto tipe si ukážeme, ako jednoducho možno zrealizovať komunikáciu medzi dvomi vzdialenými riadiacimi systémami LOGO! spoločnosti Siemens.

Aby bolo možné zásobovať vodou aj vzdialené lokality, je potrebné vybudovať zásobníky na vyvýšených polohách a tieto zásobovať vodu z údolia. Dopravu vody do zásobníkov zabezpečujú čerpadlá. Na základe výšky hladiny v zásobníku je potrebné čerpadlá zapínať alebo vypínať.

obr1

1. Aby sme danú aplikáciu mohli zrealizovať, musia byť splnené nasledujúce predpoklady: 1. čerpadlo sa zapne, ako je zásobník takmer prázdy, 2. čerpadlo sa po presne definovanom čase alebo najneskôr, keď je zásobník už takmer plný,3. operátor dokáže kedykoľvek sledovať výšku hladiny vodyv zásobníku pomocou vzdialeného prístupu. Vhodným riešením pre tento typ úlohy je riadiaci systém LOGO! 8 a komunikačný modul LOGOI! CMR od spoločnosti Siemens. Regulátor LOGO! 8 ako aj komunikačný modul sú inštalované v údolí ako aj na vyvýšenom mieste. Pomcou komunikačného modulu dokážu obidva regulátory medzi sebou komunikovať pomocou SMS. Výška hladiny v zásobníku je monitorovaná pomocou štyroch komerčne dostupných plavákových snímačov. Vrcholová stanica potrebuje vodu: Spodná úroveň hladiny vody v zásobníku je monitorovaná hladinovým snímačom umiestneným na spodku. Vrcholová stanica odošle SMS stanici v údolí a vyžiada doplnenie vody. Čerpadlo je riadenbé spínacím kontaktom z výstupu regulátora LOGO! v údolnej stanici a voda sa začne čerpať do vrcholovej stanice. Po uplynutí presne definovaného času sa čerpadlo automaticky vypne. Údolná stanica potvrdí túto požiadavku cez SMS. Ak údolná stanica neodpovedá v stanovenom čase, odošle vrcholová stanica druhú SMS. Ak nepríde ani potom žiadna odpoveď, je hlásená chyba na výstupe a operátorovi je zaslaná SMS. Vrcholová stanica požaduje vypnutie čerpadla: Ak je v zásobníka indikovaná horná úroveň hladiny vody, t. j. zásobník je plný, pošle vrcholová stanica SMS údolnej stanici so žiadosťou o vypnutie čerpadla. Následne je čerpadlo vypnuté údolnou stanicou ešte pred uplynutím definovaného času.Údolná stanica potvrdí požiadavku cez SMS. Ak údolná stanica neodpovedá v stanovenom čase, odošle vrcholová stanica druhú SMS. Ak nepríde ani potom žiadna odpoveď, je hlásená chyba na výstupe a operátorovi je zaslaná SMS.


Viac informácií: https://support.industry.siemens.com/cs/document/109483740/communication-between-two-logo!-controllers-by-means-of-logo!-cmr-and-sms?dti=0&lc=en-WW