Aby bolo možné zásobovať vodou aj vzdialené lokality, je potrebné vybudovať zásobníky na vyvýšených polohách a tieto zásobovať vodu z údolia. Dopravu vody do zásobníkov zabezpečujú čerpadlá. Na základe výšky hladiny v zásobníku je potrebné čerpadlá zapínať alebo vypínať.