Pri riadení v režime "Servo Control ASM" dostávame spätnú väzbu z motora pomocou inkrementálneho snímača. Režim "Servo Control ASM" poskytuje rýchlu odozvu pri regulácii krútiaceho momentu a veľmi presnú reguláciu otáčok. Inkrementálny enkóder HTL (24VDC) je pripojený na digitálne vstupy DI3 a DI4. V konfiguračnom programe EASY Starter vyberieme typ riadenia Servo control ASM. V položke Encoder Setup zvolíme typ enkodéra a počet impulzov na otáčku.