Konštantný moment asynchrónnych motorov pri nízkych otáčkach

V tomto tipe si ukážeme, ako zväčšiť krútiaci moment pri nízkych otáčkach asynchrónneho motora. Často sa stretávame s požiadavkou riadiť otáčky asynchrónneho motora takmer od nuly. Väčšinou pritom narazíme na problém nízkeho krútiaceho momentu pri nízkych otáčkach. Elegantným riešením je pritom použitie spätnej väzby s meničom Lenze i550.

Pri riadení v režime "Servo Control ASM" dostávame spätnú väzbu z motora pomocou inkrementálneho snímača. Režim "Servo Control ASM" poskytuje rýchlu odozvu pri regulácii krútiaceho momentu a veľmi presnú reguláciu otáčok. Inkrementálny enkóder HTL (24VDC) je pripojený na digitálne vstupy DI3 a DI4. V konfiguračnom programe EASY Starter vyberieme typ riadenia Servo control ASM. V položke Encoder Setup zvolíme typ enkodéra a počet impulzov na otáčku.

obr.1

1. V položke Actuating Speed Overviev/Motor control - vyberieme typ riadenia (2) - Servo Control ASM.

obr.2

2. V položke Actuating Speed Overviev/Advanced/Encoder Setup - vyberieme typ enkódera (1) - Encoder (AB).

obr.3

3. V položke Actuating Speed Overviev/Advanced/Encoder Setup - zvolíme počet impulzov na otáčku.

Uvedené riešenie sa uplatňuje hlavne v aplikáciách pri navíjacích a odvíjacích zariadeniach, pri dopravníkoch, výťahoch a pod. Veľkou výhodou je, že odpadlo predimenzovávanie pohonov s asynchrónnymi motormi, keďže aj pri malých otáčkach a s malým motorom možno dosiahnuť optimálny krútiaci moment. Dôležitá informácia: pri malých otáčkach nezabudnite motor chladiť pomocou externého ventilátora. Neposlednom rade má toto riešenie aj pozitívny environmentálny dopad.

Viac informácií:  http://www.lenze.com/produkte/inverter/inverter-schaltschrank/inverter-i500-frequenzumrichter/