Verejné osvetlenie patrí k jedným z najviditeľnejších prvkov správy miest a obcí. Pomerne jednoduchým spôsobom je možné dosiahnuť nepomerne vyššiu efektivitu zapínania osvetlenia a súčasne mať základný prehľad o stave osvetlenia.