Prostredie Simulation Data Inspector Vám ponúka niekoľko možností ako prehľadne spracovávať odsimulované systémy. Je však najskôr potrebné si zalogovať signál, ktorý chceme sledovať, odsimulovať a Simulation Data Inspector Vám daný pribeh zaznamená. Na príklade brzdenia kolesa si ukážeme ako to funguje.