3-fázová svorka pre meranie výkonu Beckhoff EL3403 slúži pre meranie elektrických údajov striedavej napájacej siete. Napätie sa meria pripojením siete na body svorky označené L1, L2, L3 a N. Prúd v troch fázach je vedený cez prúdové transformátory na body svorky označené IL1, IL2, IL3 a IN. V závislosti na tvare krivky možno pomocou tejto svorky merať aj nesínusové napätie a prúdy s presnosoťu od 1 do 5%. Predspracovanie údajov priamo vo svorke poskytuje efektívne hodnoty bez potreby veľkej výpočtovej kapacity regulátora.

Z efektívnych hodnôt napätia a prúdu potom svorka dokáže vypočítať činný výkon, spotrebu energie (W) a účinník (cos ?) pre každú fázu. Vďaka týmto všetkým údajom dokáže operátor optimalizovať napájanie pohonov alebo strojného zariadenia a ochrániť tak zariadenia pred zničením alebo prevádzku pred neočakávanými výpadkami. Svorka nie je samostatný funkčný celok, ale vyžaduje pripojenie k zabudovanénu PC Beckhoff radu CX alebo priemyselnému PC Beckhoff cez EtherCAT coupler.