Ultrazvukové snímače hladiny Prosonic sú určené na bezdotykové, bezkontaktné meranie výšky hladín kvapalín, sypkých materiálov a prietoku kvapalín v merných žľaboch. Namapovanie je možné až po tom, ako bolo vykonané základné nastavenie prístroja. Cieľom mapovania je vyhnúť sa všetkým nežiadúcim rušivým vplyvom a šumom, ktoré by mohli ovplyvniť meranie výšky hladiny.