Spravíme si jednoduchý príklad popísaný rovnicou dh/dt = k1(Q1 − k2√h), ktorá reprezentuje model sústavy nádoby, do ktorej priteká aj odteká tekutina. Nás však momentálne detaily celého príkladu nebudú zaujímať, konkrétne je potrebné iba vedieť čo dané veličiny predstavujú, a teda Q1 je prítok do nádoby - vstupná veličina, h je výška hladiny kvapaliny v nádobe - výstupná veličina a k1, k2 sú konštatny popisujúce fyzikálne deje.