Snímače hladiny Micropilot ako aj sú určené pre bezdotykové, bezkontaktné, neinvazívne meranie výšky hladiny kvapalín a sypkých materiálov. Princíp činnosti spočíva vo vysielaní vysokofrekvenčného elektromagnetického impulzu smerom k povrchu meraného média. Princíp činnosti vedených mikrovlnných snímačov výšky hladiny Levelflex spočíva vo vysielaní vysokofrekvenčného elektromagnetického impulzu smerom k povrchu meraného média po lane, alebo po tyči. Tieto sú takisto určené pre meranie výšky hladiny kvapalín a sypkých materiálov.