Coriolisove hmotnostné prietokomery PROMASS sú určené pre presné a spoľahlivé meranie hmotnostného prietoku plynov, zmesí plynov, suspenzií, vodivých a nevodivých kvapalín, petrochemických produktov a ďalších médií. Prietokomery PROMASS merajú okrem hmotnostného prietoku súčasne aj hustou a teplotu média. Prístroje sú tiež vybavené funkciou dávkovania s možnosťou riadenia dvojstupňového dávkovacieho cyklu.