FiledCare je Plant Asset Management produkt od Endress+Hauser, založený na FDT/DTM technológii a je kľúčovým komponentom Endress+Hauser W@M (Web-enabled Asset Management) programu pre komplexné služby a podporu riadenia celého životného cyklu produktov. Je určený pre konfiguráciu a uvádzanie do prevádzky prevádzkových meracích prístrojov Endress+Hauser ako aj prístrojov tretích strán.