Vďaka štandardizovaným snímačom s technológiou Memosens® možno použiť jeden prevodník pre rôzne parametre. Do CM44 možno pripojiť vstup pre meranie výšky hladiny a nakonfigurovať ďalších 8 digitálnych snímačov s technológiou Memosens. Vďaka tomu získa používateľ vzdialený prístup k údajom - obsah dusičnanov, spektrálny absorpčný koeficient, pH, ORP, vodivosť, obsah rozpusteného kyslíka, zákal, voľný chlór či selektívne ióny.