Modulárny štvorvodičový prevodník je dostupný ako jednokanálové zariadenie, ktoré možno kedykoľvek rozšíriť až na 8 kanálov. CM44 dokáže rozpoznať rôzne druhy snímače, pričom bez potreby reštartu dokáže hneď spracúvať merané údaje.