Vo Windows CE je na Beckhoff zariadeniach vzdialená správa implicitne vypnutá. V nasledujúcich krokoch prinášame postup, ako nastaviť Windows CE tak, aby bolo možné sa vzdialene pripojiť.