Štandardnou funkciou všetkých strojov Haas je monitorovanie záťaže nástroja. Pri aktivácii nastavením hranice záťaže vretena pre špecifický nástroj bude riadenie monitorovať záťaž vretena,v ktorom je upnutý konkrétny nástroj.