Odbery v IFS Aplikáciách 9 predstavujú nástroj na sledovanie zmien zvýšenie informovanosti užívateľov o týchto zmenách. Umožňujú efektívne sledovanie rozličných zmien na požadovaných objektoch, ako sú nákupné objednávky, zákaznícke objednávky, a iné, pričom o týchto zmenách sú príslušní užívatelia okamžite informovaní. Tým pádom dokážu na zmeny aj rýchlejšie reagovať.