Pre zvýšenie prehľadnosti môže užívateľ využívať grafické zobrazenie údajov nad výrobnými objednávkami, týkajúcich sa materiálových komponentov a ich výrobných zdrojov. Grafické zobrazenie umožňuje efektívnejšiu prácu s používateľskými dátami. Predstavuje nenahraditeľnú vizuálnu podporu pre plánovačov a manažérov všetkých spoločností, špeciálne pre ich operatívne riadenie výroby. Grafický prehľad výroby je  vysoko konfigurovateľný a každý užívateľ si môže zvoliť vlastné zobrazované hodnoty. Aplikácia obsahuje niekoľko možností na zobrazovanie uložených dát.