Práca so vstupmi a výstupmi Arduina pomocou MATLABu

V tomto tipe si ukážeme ako môžete čítať a nastavovať rôzne vstupy alebo výstupy Arduina pomocou výpočtového prostredia MATLAB.

Arduino patrí medzi populárne vývojové dosky, ktoré sú dostupné za relatívne výhodnú cenu. Ich využitie je univerzálne od výučby až po hobby elektroniku. Ovládanie vstupov a výstupov je jednou zo základných zručností. Výpočtové prostredie MATLAB poskytuje nástroje na prácu s platformou Arduino.

obr1

1. Pred začatím práce s Arduinom si pripravíme zapojenie, ktoré využijeme v tomto tipe. Schéma obsahuje Arduino, LED, potenciometer a prepojovacie káble. Využijeme jeden digitálny a analógový pin.

obr2

2. Pre korektnú komunikáciu s Arduinom je potrebné vytvoriť v MATLABe objekt. Argumentom funkcie je adresa COM portu a typ Arduina. Objekt obsahuje aj informácie o Arduine.

obr3

3. Piny môžeme nastaviť ako vstup alebo výstup. V tomto kroku budeme čítať vstupnú hodnotu z pinu D9, ku ktorému máme pripojenú LEDku. Na vstupe prečítame logickú nulu.

obr4

4. Nulu prečítame na vstupe preto, lebo ju nejako špecialne nenapájame.

obr5

5. V MATLABe prestavíme pin D9 na digitálny výstup a zapíšeme logickú jednotku.

obr6

6. V tomto momente je LEDka napajaná pomocou digitálneho výstupu a rozsvieti sa.

obr7

7. Arduino UNO, ktoré používame má len analógové vstupy. Hodnoty z nich môžeme prečítať priamo, bez nastavenia pinu. Pri pootočení potenciometra teda uvidíme zmenu analógovej hodnoty.

obr8

8. Teraz môžeme napísať krátky program na čítanie 100 hodnôt z analógového vstupu približne počas 10 sekúnd.

obr9

9. Po vykreslení dát uvidíme zmeny hodnôt analógového vstupu.

Týmto tipom sme si ukázali ako dokáže výpočtové prostredie MATLAB spolupracovať s Arduinom. Ukázali sme si ako nastaviť pin na čítanie a zápis. Z jednotlivých pinov sme boli schopní čítať hodnoty, prípadne zapísať želaný výstup.