Praktické použitie mobilnej aplikácie pri servisnom zásahu v teréne

V tomto tipe si ukážeme ako jednoducho je možné prijať, spracovať a následne zaevidovať a zdokumentovať servisný zásah priamo na mieste udalosti.

Aplikácia IFS Mobilná pracovná objednávka umožňuje servisným pracovníkom mať okrem iného vždy dostupné aktuálne informácie o objektoch a zariadeniach údržby, o stave skladu náhradných dielov, o aktuálnych požiadavkách na servis a opravy členených podľa napr. priority a typu práce (plánovaný servis, hlásenie poruchy, preventívna prehliadka apod.) a ich aktuálneho stavu (akceptované, na ceste, na mieste, spustené, prestávka, odmietnuté apod.) spolu so zaznamenaním napr. fotiek, podpisu potvrdzujúceho odsúhlasenie práce a tiež skutočného času stráveného pri servisnom zásahu.

obr1

1. Servisný pracovník vykonáva činnosti v teréne a dostane požiadavku na nový zásah (Reactive WO).

obr2

2. Pracovník požiadavku akceptuje (Accepted) a potvrdí, že je na ceste k prípadu (On Route).

obr3

3. Po príchode potvrdí, že je na mieste (On Site), naštartuje prácu (Started) a vykoná obhliadku a fotodokumentáciu (Add Picture).

obr4

4. V prípade potreby vymení pokazené súčiastky - použité na opravu vydá z mobilného skladu, vadné vráti späť na sklad a zároveň objedná nové náhradné diely (Purchase Request).

obr5

5. Po ukončení zásahu si nechá potvrdiť jeho realizáciu podpisom (Signature).

Mobilné aplikácie umožňujú pružne a dynamicky reagovať na vzniknuté situácie pri procesoch servisu a údržby. Zbavujú pracovníkov zbytočnej administratívy a zaznamenávajú aktuálnu situáciu online priamo pri výkone práce.