Aplikácia IFS Mobilná pracovná objednávka umožňuje servisným pracovníkom mať okrem iného vždy dostupné aktuálne informácie o objektoch a zariadeniach údržby, o stave skladu náhradných dielov, o aktuálnych požiadavkách na servis a opravy členených podľa napr. priority a typu práce (plánovaný servis, hlásenie poruchy, preventívna prehliadka apod.) a ich aktuálneho stavu (akceptované, na ceste, na mieste, spustené, prestávka, odmietnuté apod.) spolu so zaznamenaním napr. fotiek, podpisu potvrdzujúceho odsúhlasenie práce a tiež skutočného času stráveného pri servisnom zásahu.