Modulárny štvor-vodičový prevodník  CM44 je určený pre meranie rôznych prevádzkových veličín. Vďaka štandardizovaným snímačom s technológiou Memosens® možno tento jeden prevodník použiť pre vzdialené meranie dusíka, spektrálneho absorbčného koeficientu (SAC), pH, ORP, vodivosti a ďalších parametrov.